Cách cài recovery cho các thiết bị Android đã Root Máy - Tạp chí tin tức công nghệ về Android

Cách cài recovery cho các thiết bị Android đã Root Máy

Lưu ý:

  • Máy bạn cần root để thực hiện điều này
  • Người viết không chịu trách nhiệm về việc xảy ra với máy bạn, bạn cần có một kiến thức vững về root, recovery.

Mô tả:

Ứng dụng này sẽ cài recovery cho thiết bị đã root của bạn mà không cần khởi động lại máy. Ứng dụng có 3 tùy chọn:

  • Flash Clockworkmod-Recovery
  • Flash TWRP
  • Flash other

“Flash Clockworkmod” & “Flash TWRP” sẽ tự động cài custom recovery có sẵn trên máy bạn
Flash other sẽ cho bạn chọn recovery trong bộ nhớ máy để cài
Trước khi flash recovery bạn có thể sao lưu dữ liệu máy trước ở phần Backup Manager.

Link tải app: tại đây

Ứng dụng rất dễ sử dụng, các bạn cài sau đó cấp cho Recovery Tool quyền root –> chọn flash recovery (TWRP hoặc CWR)

Ảnh chụp màn hình:

recovery_thichandroid_1

recovery_thichandroid_2

recovery_thichandroid_3

recovery_thichandroid_4

Leave a Reply