Máy điện thoại hoặc Android Box dùng bluetooth 4.0 có kết nối được với thiết bị bluetooth 2.0 hoặc cao hơn không - Tạp chí tin tức công nghệ về Android

Máy điện thoại hoặc Android Box dùng bluetooth 4.0 có kết nối được với thiết bị bluetooth 2.0 hoặc cao hơn không

Máy điện thoại hoặc Android Box dùng bluetooth 4.0 có kết nối được với thiết bị bluetooth 2.0 hoặc cao hơn không?

Câu trả lời là:

Bởi vì bluetooth có chấm cao chỉ có tác dụng truyền tải file cao hơn thôi.

Nguồn: THICH ANDROID

Leave a Reply